JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 15 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
Kochani !
Od dwóch miesięcy bardzo sumiennie pracujecie. Podziwiam was.
Dziś czas na zabawę , zabawę słowami .
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : Zabawa słowami .
1.) Przeczytaj wyrazy i spróbuj znaleźć trzeci , rozpoczynający się tą samą głoską
i pasujący tematycznie do pozostałych.
< szklarz – szklany – …………….
< żaba – żółw – …………………….
< lekarz – lekarka – ………………
< kurczak – kura – ……………….
2.) Uzupełnij wyrazy brakującą literą.
……ama nu……a …….uda
m…..ka k…..sek ram ……
3.) Ułóż i zapisz pięć wyrazów, które zaczynają się głoską:
* ,,k” , a w środku lub na końcu mają ,,n”,
……………………………………………………………..
* ,,s” , a w środku lub na końcu mają ,,m”,
………………………………………………………………
4.) Zapisz po jednym wyrazie trzysylabowym zaczynającym się sylabą:
< mu ……….
< za …………..
< go …………..
Print Friendly, PDF & Email