WOLONTARIAT REALIZOWANY W SZKOLE

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

  1. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
  2. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły.

W szkole działa wolontariat:

  • wolontariat seniorów
  • Starszy Brat Starsza Siostra

Koordynator: mgr Dorota Muszyńska, mgr Jolanta Sękala

Print Friendly, PDF & Email