JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 15 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
W poniedziałek napiszecie sprawdzian z gramatyki .
Powtórzcie zagadnienia omówione w tym roku szkolnym . W razie wątpliwości proszę o kontakt
( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
Temat : Powtarzamy przed sprawdzianem .
1.) Przypomnij sobie wiadomości o czasowniku :
* pytania ,
* odmianę ( liczby ,osoby, rodzaje, czasy, tryby, strony ) ,
* formy ( osobowe i nieosobowe, dokonane i niedokonane ).
Skorzystaj z podręcznika ( str. 248- 250 , 254- 255).
2.) Powtórz informacje o imiesłowach .
Wśród form czasowników wyróżniamy formy o odmianie przymiotnikowej.
Nazywamy je imiesłowami przymiotnikowymi.
Rozróżniamy dwa typy imiesłowów przymiotnikowych, mianowicie
imiesłów przymiotnikowy czynny ( piszący, wykonujący )
i imiesłów przymiotnikowy bierny ( czytany, wykonywany ).
 
Oprócz imiesłowów przymiotnikowych, odmieniających się przez przypadki,
wyróżniamy wśród form czasownika imiesłowy nieodmienne, zwane przysłówkowymi.
Rozróżniamy dwa imiesłowy przysłówkowe : współczesny ( czytając, siedząc)
i uprzedni ( przeczytawszy, usiadłszy ) .
 
Przeczytaj wszystkie notatki w zeszycie. Przypomnij sobie , jak tworzymy imiesłowy.
Zwróć uwagę na tabelkę z końcówkami imiesłowów ( wszystkie informacje znajdziesz
w zeszycie ) .
3.) Wypowiedzenia złożone – to kolejne zagadnienie.
Powtórz wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie.
( podręcznik, str. 259-282 ).
4.) Z zakresu słowotwórstwa przypomnij sobie pojęcia : wyraz podstawowy , wyraz pochodny,
podstawa słowotwórcza, formant, przyrostek, przedrostek, wrostek, formant zerowy, rodzina wyrazów,
rdzeń ( podręcznik, str. 292- 299).
 
 
Print Friendly, PDF & Email