POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 19 im Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Dlatego też strona naszej szkoły nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 4, 41 – 605 Świętochłowice (dalej zwany: „Administrator danych”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest pan Tobiasz Brachaczek. Kontakt e – mail: iod@mamrodo.pl lub telefoniczny: 32 438 68 06.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), wynikającego z ustawy Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w celu realizacji usług świadczonych przez szkołę. W szczególności
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu nauczania,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych.
 2. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, chyba, że inaczej stanowią obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, Inspektor ochrony danych, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 7. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 8. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

Upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach możemy opublikować na stronie internetowej szkoły oraz na fanpage’u Szkoły w mediach społecznościowych:

 • imię i nazwisko ucznia między innymi w przypadku:
  • osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
  • wyróżniającej postawy społecznej,
  • udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym;
 • wizerunek ucznia, który został utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych.

Publikacja imienia i nazwiska oraz wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii dla stron internetowych może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisach lub całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie niektórych usług / funkcji strony internetowej. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany w polityce prywatności

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r dyspozycji związanych z gromadzeniem / przechowywaniem danych, prosimy o kontakt ze szkołą. Dane kontaktowe znajdują się [tutaj].

Print Friendly, PDF & Email