„Zielona pracownia – Zielony przystanek” – Informacje.

przez | 7 października 2019

Uroczyste otwarcie pracowni 23 października 2019r.

 „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej Nr 19  w Świętochłowicach

– Zielony przystanek”

Ogólny koszt projektu to wartość 35 342,58 zł,  w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach wynosi
27 856,14 zł.

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o wygranych konkursach pt. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2019” oraz „ZIELONA PRACOWNIA’2019”, które zostały zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na konkurs „Zielona pracownia_projekt’2019” wpłynęły 184 zgłoszenia, spośród których wyłoniono 61 laureatów. Z kolei na konkurs „Zielona pracownia’2018” wpłynęło 161 wniosków, z których wyłoniono 87 laureatów.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia‘2019” utworzyła ekopracownię,z której będą korzystać uczniowie klas IV-VIII.

Celem projektu jest utworzenie ekopracowni poprzez remont sali, wyposażenie pracowni
w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Projekt obejmuje również wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca, w którym uczniowie zdobywanie wiedzy będą kojarzyć z samodzielnym odkrywaniem, badaniem i poznawaniem świata. Ekopracownia „Zielony przystanek” ma być również inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Pracownia będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach przyrody, biologii i geografii, a także podczas zajęć dodatkowych kółka biologicznego oraz ekologicznego w celu rozwijania zainteresowań młodzieży. Pracownia pozwoli na prowadzenie działalności proekologicznej oraz na propagowanie działań i postaw dotyczących ochrony środowiska w społeczności szkolnej i lokalnej.

 

 Wizualizacja projektowanej pracowni.

Print Friendly, PDF & Email