dopalacze wypalaczeDOPALACZE – WYPALACZE

Celem akcji jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych  oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

Koordynator: mgr Jolanta Sękala

Print Friendly, PDF & Email