HISTORIA. KLASA 5A,5B,5C,5D

przez | 27 maja 2020

HISTORIA. KLASA 5A,5B,5C,5D

Lekcje historii dla klas  5abcd (25.05-29.05)

Tematy :

  1. Spór cesarstwa z papiestwem (str.142-144)
  2. Wyprawy krzyżowe (str.145-148)

Proszę uważnie przeczytać wiadomości z podręcznika.

Do tematu 1. zrobić notatkę przepisując punkty Zapamiętaj ze str.144.

Do tematu 2 odpowiedzieć na pytania 1,2,3 ze str.148

Polecam też opracowania tych lekcji na You Tube – jako poszerzenie wiadomości.

Pozdrawiam. M.Gryta

Print Friendly, PDF & Email