JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 27 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Drodzy uczniowie !
Przypominam , że w poniedziałek napiszecie sprawdzian z literatury . Przeczytajcie notatki na temat omówionych
w tym roku lektur szkolnych ( zeszyt przedmiotowy ) .
W czasie dzisiejszych zajęć będziemy mówić o kolorach . Który kolor jest twoim ulubionym ?
Z czym on ci się kojarzy ?
Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Jak malować barwę słowem ?
Mały traktat o kolorach .
1.) Przeczytaj tekst Czesława Miłosza ,, Mały traktat o kolorach ” ( podręcznik , str. 208 ) .
2.) Zapisz utrwalone w kulturze symboliczne znaczenia podanych kolorów .
W razie konieczności korzystaj ze Słownika mitów i tradycji ( hasło : barwa , symbolika barw ) .
< czerwony – ………………………………… ,
< zielony – ……………………………………. ,
< żółty – ……………………………………….. ,
< czarny – …………………………………….. ,
< niebieski – …………………………………. ,
< fioletowy – ………………………………… ,
< brązowy – …………………………………. ,
< biały – ……………………………………………. .
3.) Sprawdź , za pomocą jakich środków językowych autor mówi o barwach .
Do podanych środków poetyckich dopisz ich przykłady z tekstu .
 
ŚRODEK POETYCKI PRZYKŁAD Z TEKSTU
* porównanie – —————–
* epitety ————————
* epitety złożone ————–
* przenośnia ——————-
4.) Na podstawie tekstu wyjaśnij pochodzenie nazw podanych barw .
< czerwony – …………………………. ,
< niebieski – …………………………. ,
< miedziany – ………………………. ,
< fiołkowy – …………………………. .
Print Friendly, PDF & Email