HISTORIA. KLASA 6A,6B,6C

przez | 27 maja 2020

HISTORIA. KLASA 6A,6B,6C

Lekcje historii dla klas 6a,6b,6c (25.05-29.05)

Tematy : Osłabienie Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Czasy saskie.

  1. Po śmierci króla Jana III Sobieskiego na tron polski szlachta wybierała  władców z Saksonii z rodu Wettinów.
  2. Zdarzały się też podwójne elekcje- część wybierała Augusta II Mocnego, a inni Stanisława Leszczyńskiego ( podobnie było przy wyborze Augusta III Sasa)
  3. W czasach rządów saskich doszło do poważnego kryzysu państwa polskiego: toczono na jego terenie wyniszczającą  wojnę północną, sąsiednie państwa wtrącały się w politykę Polski,  zrywano sejmy przez liberum veto, nie przeprowadzano reform oświeceniowych, kandydaci do tronu walczyli ze sobą.
  4. Polska stawała się krajem uzależnionym od sąsiadów – zwłaszcza Rosji.

Proszę przepisać notatkę .Przeczytać  rozdział :Rzeczpospolita w czasach kryzysu -czasy saskie (s.170-175) i ułożyć krzyżówkę z tego tematu z hasłem CZASY SASKIE ( hasła w mianowniku, pytania bez kropek)

5.Tylko nieliczni dostrzegali niebezpieczeństwo upadku, większość szlachty była zadowolona z braku reform, bo to 

  Pozdrawiam  mariola_gryta@o2.pl

Print Friendly, PDF & Email