CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 3 czerwca 2020

CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

TEMAT: Stężenie procentowe roztworu i jego zmiana.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika, strony 178 – 191.

Zobacz film dotyczący dzisiejszego tematu  lekcji (od 28 minuty):

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50&t=1353s

Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji oraz notatkę:

  1. Stężenie procentowe to udział masy substancji rozpuszczonej (ms) w masie roztworu (mr) wyrażony w procentach.
  2. Rozcieńczenie roztworu, czyli zmniejszenie jego stężenia, przeprowadza się przez dodanie rozpuszczalnika.
  3. Zatężenie roztworu, czyli zwiększenie jego stężenia, można wykonać dwoma sposobami: przez zwiększenie masy (liczby gramów) substancji rozpuszczonej lub przez odparowanie rozpuszczalnika.

Pozdrawiam
Katarzyna Banik

Print Friendly, PDF & Email