EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 3 czerwca 2020

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KLASY 8A, 8B, 8C

TEMAT: Zagrożenia terrorystyczne.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika „Zagrożenia terrorystyczne.” (str. 160-165).

Zapoznajcie się również z informacjami zawartymi w e-podręczniku. Możecie tam też zobaczyć kilka ciekawych filmów.

https://epodreczniki.pl/a/terroryzm/DhoYevUZW

W zeszytach zapiszcie temat lekcji i notatkę.

Notatka:

Terroryzm to teoria i praktyka obejmująca różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup. Skutkują one naruszeniem istniejącego porządku prawnego i są podejmowane w celu wymuszenia na władzach, państw i społeczeństw określonych zachowań i świadczeń, często godzących w dobro osób postronnych.

Pozdrawiam.

Print Friendly, PDF & Email