RELIGIA. KLASA 7A,7C

przez | 28 maja 2020

RELIGIA. KLASA 7A,7C

Klasa VIIA i VIIC

Temat:Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława

Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie między rokiem 1030 a 1039. Pochodził z rodu rycerskiego i odebrał staranne wykształcenie. W Krakowie początkowo pełnił funkcje pomocnicze w zarządzaniu diecezją, później został jednym z kapelanów książęcych. Po śmierci biskupa Lamberta w 1071 r. Bolesław Śmiały mianował Stanisława jego następcą. W tym czasie Kościół był silnie związany z władzą świecką. Dygnitarze kościelni byli jednocześnie urzędnikami królewskimi, powołanymi przez króla i poprzez to jemu podległymi. Okres, w którym żył św. Stanisław, był czasem przywracania świetności państwa Piastów. Została odnowiona metropolia gnieźnieńska, powstała nowa diecezja w Płocku oraz sieć klasztorów benedyktyńskich, które są ośrodkami religijnymi i naukowymi na terytorium Polski. Między Bolesławem Szczodrym a biskupem Stanisławem doszło jednak do konfliktu. Król potraktował upomnienia biskupa jako zdradę i skazał na śmierć. Zabito go w czasie Eucharystii. Za swoją porywczość król poniósł karę: musiał uciekać z kraju i do końca życia prawdopodobnie przebywał w jednym z klasztorów na terenie dzisiejszej Austrii.

Szerzący się kult św. Stanisława spowodował w 1088 r. przeniesienie jego relikwii z kościoła na Skałce do katedry krakowskiej. Z czasem pojawiło się również przekonanie, że rozbicie dzielnicowe Polski, było karą za czyn świętokradczy (czyli zamordowanie biskupa). Kraj rozpadł się tak jak członki ćwiartowanego biskupa, ale na wzór zrośnięcia się członków Męczennika, również Polska miała się zjednoczyć. Z tego powodu niezwykle ważnym wydarzeniem dla podtrzymania duchowej jedności Polski i Polaków była kanonizacja św. Stanisława w roku 1253. Święty Stanisław ze Szczepanowa jest jednym z głównych patronów Polski, czczonym w liturgii 8 maja.

Przeczytaj tekst, zapisz temat, napisz notatkę.Pomódl się o zgodę dla wszystkich Polaków. Pozdrawiam. Bardzo proszę, aby Ci którzy jeszcze nic nie przesłali, zrobili to do 5.06.2020.

Print Friendly, PDF & Email