RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D

przez | 28 maja 2020

RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D

Klasa VIA, VIB, VIC, VID

Temat: Dzień Dziecka – moje prawa i obowiązki

Pan Jezus kochał dzieci, błogosławił je i stawiał dorosłym za wzór. „Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na nowo stać się dziećmi, ale że ich serca powinny być czyste, dobre i ufne, że powinny być pełne miłości jak serca dzieci” (Jan Paweł II).

Dziecko jest stworzeniem Bożym i darem Boga” (Youcat, p. 418). Stąd wypływa jego godność. Nie zależy ona od tego, czy przyszło na świat w rodzinie robotniczej, czy inteligenckiej, czy jest rasy białej, czy żółtej, czy jego rodzina jest bogata, czy też nie. Kościół naucza, że każde dziecko ma „prawo do szacunku jako osoba od chwili poczęcia” (Donum vitae, 8). Oznacza to, że wszyscy powinni szanować dziecko jeszcze przed narodzinami. Nawet jeśli ktoś nie respektuje godności dziecka, nie jest w stanie mu jej odebrać.

Zastanów się!

 – Czy szanujesz prawa i poglądy innych osób?

 – Jak często dziękujesz Panu Bogu za swoje życie?

– Co robisz, by wyrosnąć na mądrego i dobrego człowieka?

– Jak możesz pomóc dzieciom, które są w trudnej sytuacji?

 – Jaką modlitwę możesz odmówić w intencji dzieci, których prawa nie są przestrzegane?

Pomódl się wieczorem, by każde dziecko mogło się szczęśliwie rozwijać w atmosferze miłości i szacunku oraz by miało warunki do godnego życia.

Print Friendly, PDF & Email