JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 19 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Każda sprawność wymaga systematycznego treningu , doskonalenie własnego języka także .
Życzę udanej zabawy . Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Zabawy językowe .
1.) W ciągu 5 minut zapisz jak najwięcej wyrazów zaczynających się na literę ,, g”.
………………………………………………………………………………….
2.) W ciągu 5 minut zapisz jak najwięcej różnych części mowy zakończonych na -ec.
( Wzór : piec , wobec …)
…………………………………………………………………………………..
3.) W ciągu 5 minut ułóż jak najwięcej zdań składających się z trzech wyrazów zakończonych na :
< …….em ……….o ……y ( np. Jestem często lody.)
…………………………………………………………………………………………..
4.) Ułóż i zapisz pięć wyrazów , które zaczynają się głoską :
< ,,s ” , a w środku lub na końcu mają ,,k”,
…………………………………………………………………
< ,, p” ,a w środku lub na końcu mają ,,r” .
…………………………………………………………………
Print Friendly, PDF & Email