JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 28 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
Kochani !
Dziś porozmawiamy o rymach . Wiecie , że rym to współbrzmienie głosek , czyli występowanie w zakończeniach wyrazów
głosek takich samych lub podobnych brzmieniowo . Rymujące się wyrazy występują najczęściej na końcu wersów
( czyli na końcu linijki wiersza ) . Proszę, dokładnie czytajcie polecenia . Starajcie się zapamiętać najważniejsze
informacje , które poznacie w czasie dzisiejszej lekcji .
 
Informuję także wszystkich uczniów , iż w przyszłym tygodniu jesteście zobowiązani oddać wypożyczone
w szkolnej bibliotece książki . Biblioteka będzie czynna : 1.06 – 4.06. ( poniedziałek – czwartek ) .
 
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat: Czy cień rymuje się z wiem ?
1.) Przeczytaj jeszcze raz wstęp do dzisiejszej lekcji .
Zapisz w zeszycie podane niżej zdania .
< Rym to współbrzmienie głosek , czyli występowanie w zakończeniach wyrazów takich samych lub podobnych
brzmieniowo głosek .
< Rymujące się wyrazy występują najczęściej na końcu wersów , czyli na końcu linijki wiersza .
2.) Przeczytaj wiersz Józefa Ratajczaka ,, Cień na ścianie ” ( podręcznik , str. 243 ) .
3.) Wypisz z wiersza rymujące się pary wyrazów .
…………………………………………………………………………………………………………………
4.) Otocz pętelką te pary wyrazów , których nie da się podzielić na sylaby .
W podanych wyrazach występują rymy męskie .
Zapisz więc w zeszycie kolorowym mazakiem zdanie :
Rymy męskie tworzone są przez słowa jednosylabowe .
5.) Te pary w których są wyrazy , które można podzielić na sylaby, napisz jeszcze raz .
Zapisz je i podziel na sylaby .
np. zni – ka – —— mu- zy ka
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jeżeli wyrazy można podzielić na sylaby , to mamy rymy żeńskie .
Zapisz to zdanie do zeszytu .
6.) Podkreśl w tych wyrazach ostatnie sylaby .
Przyjrzyj się tym podkreślonym sylabom . Zwróć uwagę , że w ostatniej sylabie pojawiają się te same głoski .
Dokładnie te same głoski , dlatego taki rym nazywamy dokładnym .
Przepisz do zeszytu definicję podaną przy pierwszej kropce tabelki ( podręcznik , str. 244 , Zapamiętaj ! ) .
7.) Zrób w zeszycie zadanie szóste ze strony 244 .
Print Friendly, PDF & Email