JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 28 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Przypominam , że do końca tygodnia ostatecznie wysyłacie notatki .
Później będzie to niemożliwe .
Informuję , że w przyszłym tygodniu jesteście zobowiązani oddać do szkolnej biblioteki wypożyczone książki .
Biblioteka będzie czynna : 1.06. – 4.06. ( poniedziałek – czwartek ) .
Kontakt : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
klasy : 7 a, 7 b
Temat :
1.) Wyjaśnij , co to znaczy uczyć się . Zapisz czynności związane z uczeniem się .
Uczyć się, to znaczy :
< …………………………………… ,
< ………………………………….. ,
< ………………………………….. .
2.) Czego można uczyć się dosłownie , a czego przenośnie ? Zapisz swoje cztery propozycje .
DOSŁOWNIE – ………………………………………………………………….
PRZENOŚNIE – ………………………………………………………….
3.) Przeczytaj tekst wiersza Jerzego Lieberta ,, Uczę się ciebie , człowieku ” ( podręcznik , str. 210 ) .
 
4.) Wyjaśnij , jak rozumiesz metaforę < uczę się ciebie , człowieku > . Dokończ wypowiedź .
Według mnie ,, uczenie się człowieka” to inaczej …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.) Kiedy i z jakiego powodu w trakcie ,, uczenia się człowieka ” może boleć serce ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.) Co w tym procesie nauczania sprawia , że ,, raduje się serce ” ?
Przedstaw swoje zdanie na ten temat .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
7.) Podmiot liryczny mówi , że wciąż ,, nie umie człowieka ” . Jak rozumiesz to stwierdzenie .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.) Zastanów się , jakim ty jesteś człowiekiem .
Co uważasz za swoją wartość , a co za słabość ? ( 3 – 5 zdań ) .
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Print Friendly, PDF & Email