GEOGRAFIA. KLASA 8B, 8C (KAMIL I PIOTR)

przez | 29 maja 2020

GEOGRAFIA. Klasa 8b, 8c (Kamil i Piotr)

Data: 29.05.20

Temat: Amazonia.

Materiały: filmy

  1. Otwórz link i obejrzyj film o Amazonii

https://www.youtube.com/watch?v=eZ1t4EyJeko

  1. Co by było gdyby PUSZCZA AMAZOŃSKA się SPALIŁA? – otwórz link i obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=zrn2822ltGw

  1. Zapisz notatkę w zeszycie.
  2. a) W strefie lasów równikowych panuje przez cały rok stała, wysoka temperatura powietrza, a także utrzymują się obfite opady deszczu.
  3. b) Amazonię porasta największy na świecie kompleks wilgotnych lasów równikowych, nazywanych zielonymi płucami Ziemi. Ta formacja roślinna jest podzielona na piętra roślinne.
  4. c) W wyniku wycinki W Amazonii pierwotna powierzchnia lasów równikowych zmniejszyła się o około 20%. Średnio co trzy lata wycina się obszar lasów tropikalnych o powierzchni Polski. Różne formy gospodarowania prowadzone przez ludzi na tych terenach uniemożliwiają odtworzenie się tych lasów. Obszary wylesione przygotowuje się pod pastwiska, cele rolnicze oraz pod zabudowę. Gleby tropikalne są bardzo ubogie w składniki mineralne, toteż szybko dochodzi do ich wyjałowienia.

 

Notatki z lekcji nie musicie wysyłać – ufam, że zostanie uzupełniona i przepisana do zeszytu.

 

Print Friendly, PDF & Email