RELIGIA. KLASA 7A,7C

przez | 29 maja 2020

RELIGIA. KLASA 7A,7C

Klasa VIIA i VIIC

Temat:Królewskie insygnia z drewna i skóry

Jadwiga przyszła na świat 18 lutego 1374 r. jako trzecie, najmłodsze dziecko króla węgierskiego Ludwika Adegaweńskiego i Elżbiety Bośniaczki. Gdy miała trzy lata, obiecano, że zostanie żoną ośmioletniego wówczas księcia Wilhelma Habsburga. Ich małżeństwo miało zostać zawarte z chwilą dojścia obojga narzeczonych do pełnoletniości. Sytuacja się zmieniła, gdy w Polsce po śmierci króla Ludwika wynikł problem obsadzenia tronu. Obawiając się jego utraty, królowa Elżbieta, zgodnie z życzeniem panów polskich, wysłała na Wawel swą córkę Jadwigę, która została koronowana na króla Polski. Polscy możni uzyskali od królowej Elżbiety zgodę na dobranie męża dziesięcioletniej Jadwidze. Trwały w tej sprawie rozmowy z wielkim księciem litewskim Jagiełłą. Równocześnie utrzymywano w mocy dawne porozumienie małżeńskie Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem. Książę Wilhelm przybył w 1385 r. do Krakowa, ale nie został wpuszczony na Wawel. Narzeczeni spotykali się poza murami zamku w asyście swoich dworów. Gdy projekt małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą dojrzał do realizacji, panowie polscy odprawili Wilhelma z powrotem. Wtedy Jadwiga zamierzała zbiec z Wawelu, ale ubłagana przez podskarbiego Dymitra z Goraja, po całonocnych 39 Królewskie insygnia z drewna i skóry żyć dla innych WARTO Królowa Jadwiga – obraz kanonizacyjny, Piotr Moskal, 1997 128 modłach w katedrze, postanowiła jednak poddać się woli decydujących za nią polityków. W akcie tym pokazała się duchowa wielkość i dojrzałość młodej królowej, która zrezygnowała z osobistych planów, składając tę ofiarę na rzecz pozyskania dla chrześcijaństwa narodu litewskiego. Jagiełło przyjechał do Krakowa 15 lutego 1386 r. i w tym też dniu przyjął chrzest, a następnie 18 lutego zawarł związek małżeński z Jadwigą. Uroczysta koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski miała miejsce 4 marca 1386 r. Klauzula obowiązująca tego aktu zawierała między innymi zjednoczenie Polski i Litwy w jedno królestwo oraz przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę. Jadwiga cieszyła się miłością i wdzięcznością poddanych jak nikt przedtem ani potem. Widziano w niej panią pełną szlachetności i dobroci. Zmarła 17 lipca 1399 r., w kilka dni po narodzinach i śmierci swej córki. Żałoba po Jadwidze bardzo szybko przekształciła się w kult. Potwierdził go uroczyście papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski w 1979 r., beatyfikując królową, a jej świętość ogłosił Kościołowi w Krakowie 8 czerwca 1997 r.

Zapoznaj się z tekstem. Zapisz temat i krótką notatkę. Pamiętaj o przesłaniu zaległych prac. Pozdrawiam

 

 

Print Friendly, PDF & Email