CHEMIA. KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 12 maja 2020

CHEMIA. KLASY 8A, 8B, 8C

TEMAT: Substancje i ich przemiany – powtórzenie.     

Drodzy Uczniowie!

Najbliższe lekcje będą poświęcone przypomnieniu i utrwaleniu wiadomości z ostatnich dwóch lat naszej wspólnej chemicznej przygody.

Lekcje w tym tygodniu dotyczyć będą  rozdziału – substancje i ich przemiany.

 1. Przeczytajcie tekst z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/substancje-i-ich-wlasciwosci—podsumowanie/D1DTvdAA1

 1. Obejrzyjcie filmik (do 32 minuty)

https://www.youtube.com/watch?v=l_4vgnRY5Ac

 1. Zapiszcie w zeszytach temat lekcji i notatkę.

Notatka:

 1. Materia ma budowę ziarnistą drobinową, molekularną. Drobiny to atomy, cząsteczki oraz jony.
 2. Rodzaje materii:
 3. a)Substancje:

– proste (pierwiastki chemiczne)

– złożone (związki chemiczne)

 1. b)Mieszaniny substancji:

       – jednorodne

       – niejednorodne

 1. Przemiany materii:
 2.       a)    fizyczne– w ich wyniku zmieniają się właściwości fizyczne substancji.
 3.       b)    chemiczne– w ich wyniku powstają nowe substancje. W reakcji spalania wodoru w tlenie powstaje woda.
 4. Właściwości substancji:
 5. a)fizyczne  gęstość, rozpuszczalność, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, przewodnictwo cieplne i elektryczne, stan skupienia, barwa, połysk, kruchość, kowalność, właściwości magnetyczne.
 6. b)chemiczne  palność, aktywność chemiczna, zapach, smak.
 7. Sposoby rozdziału mieszanin:
 8. a)krystalizacja – (np. woda i sól kuchenna) proces rozdziału mieszanin polegający na wydzielaniu się kryształów substancji rozpuszczonej z roztworu.
 9. b)rozdział za pomocą rozdzielacza – (np. woda i olej jadalny) rozdzielenie dwóch niemieszających się cieczy polegające na wykorzystaniu różnic w gęstości składników mieszaniny.
 10. c)sedymentacja – (np. woda i piasek) opadanie cząstek nierozpuszczalnego ciała stałego pod wpływem sił ciężkości na dno naczynia.
 11. d)dekantacja – (np. woda i kreda) zlewanie cieczy znad osadu, który opadł na dno naczynia.
 12. e)filtracja – (np. woda wodociągowa) przepuszczanie mieszaniny przez różnorodne filtry, zatrzymujące określone składniki mieszaniny.
 13. f)odparowanie – (np. woda i sól kuchenna) odparowanie rozpuszczalnika w celu odzyskania substancji rozpuszczonej.
 14. g)destylacja – (np. woda i atrament) rozdział mieszaniny cieczy polegający na wykorzystaniu różnicy w temperaturze wrzenia składników mieszaniny.
 15. h)działanie magnesem – (np. siarka i żelazo) oddzielenie składników mieszaniny wykorzystujące różne sposoby oddziaływania magnesu na substancje.

Pozdrawiam
Katarzyna Banik

Print Friendly, PDF & Email