CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 12 maja 2020

CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

TEMAT: Woda – główny składnik hydrosfery. Woda jako rozpuszczalnik.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika „Woda – główny składnik hydrosfery” (str. 160-164) oraz „Woda jako rozpuszczalnik (str. 165-170).

Następnie zachęcam do obejrzenia kilku filmów:

 1. a)Uzdatnianie i oczyszczanie wody

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/D1GXRbHQl

 1. b)Badanie właściwości koloidów i roztworów właściwych

https://www.youtube.com/watch?v=TVSw-VMo2ZY

 1. c)Badanie wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie

https://www.youtube.com/watch?v=vZzrLm5f4vM

Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji oraz notatkę:

 1. Woda jest jedną z najważniejszych substancji niezbędnych dla rozwoju życia.
 2. Woda destylowana to woda chemicznie czysta, którą można otrzymać w wyniku destylacji np. wody wodociągowej.
 3. Wodę wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu i w rolnictwie.
 4. Kolejne etapy oczyszczania ścieków opierają się na procesach fizycznych, biologicznych i chemicznych.
 5. Cząsteczki wody mają wiązania kowalencyjne spolaryzowane i tworzą dipole.
 6. Rozpuszczalność substancji w wodzie jest różna i uzależniona od rodzaju wiązań w nich występujących.
 7. Substancja może tworzyć z wodą roztwór właściwy, koloid oraz zawiesinę. Jest to uzależnione od wielkości cząstek danej substancji, jakie tworzą się w wodzie.
 8. Do czynności przyspieszających proces rozpuszczania substancji stałych w wodzie należą: mieszanie, rozdrobnienie i podwyższenie temperatury.

Pozdrawiam
Katarzyna Banik

Print Friendly, PDF & Email