RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D

przez | 22 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D

VIA(23.04.2020), VIB(22.04.2020), VIC (22.04.20202)  i VID (22.04.2020) i Adam z nauczania indywidualnego

Temat: Niedziela –   czas na refleksję

Niedziela wyróżnia się spośród pozostałych dni. Jest to widoczne w różnych językach nawet w samej nazwie tego dnia. Angielskie słowo Sunday [czyt. sandej] znaczy dosłownie „dzień słońca”. Dzień ten „oświeca nam Słońce – Chrystus, wschodzące Słońce sprawiedliwości”. W języku rosyjskim niedziela to воськресене [czyt. waskriesjenje], co oznacza „zmartwychwstanie”. Łacińskie dies Domini znaczy „dzień Pański”. Polskie słowo „niedziela”, które znaczy „nie działać”, czyli nie pracować, wskazuje na to, że dzień ten jest czasem odpoczynku. (oprac. na podst.: Niedziela) Pan Bóg stwarzał świat przez sześć dni, a siódmego odpoczywał. Dlatego według Żydów siódmego dnia wszyscy ludzie powinni zaniechać pracy i przeznaczyć go na modlitwę i odpoczynek. Dzień ten Żydzi nazwali szabatem. Według naszego sposobu liczenia czasu wypada on w sobotę. Dla Żydów niedziela jest więc pierwszym dniem tygodnia. W Ewangelii czytamy, że kobiety poszły do grobu Jezusa „w pierwszy dzień tygodnia” – w niedzielę, bo ów pierwszy dzień liczony był właśnie od szabatu. W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. Tego samego dnia dwaj z nich [uczniowie Jezusa] byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w  czynie i  słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. (…) Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi

Dla chrześcijan niedziela, stała się dniem świętym, ponieważ:

  • W tym dniu zmartwychwstał Chrystus.
  • Zmartwychwstały ukazywał się uczniom w niedzielę.
  • W niedzielę nastąpiło zesłanie Ducha Świętego.
  • Niedziela to dzień nowego stworzenia.

Trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, przypomina, że niedziela to dzień, w którym możemy przebywać z Bogiem dłużej niż w pozostałe dni tygodnia. Mamy nawet obowiązek świętowania dnia Pańskiego. O tym wspomina pierwsze przykazanie kościelne: „W niedziele i święta uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”. Istnieją „prace konieczne”, takie jak np.: praca lekarza, kierowcy autobusu, strażaka, policjanta, pracownika nadzorującego sieć energetyczną, rolnika oporządzającego zwierzęta w gospodarstwie. Może się przydarzyć, że i my w niedzielę będziemy zmuszeni wykonać jakąś pracę, ale nie może ona stać się stałym elementem naszego przeżywania dnia Pańskiego. W niedzielę chrześcijanin powinien poświęcić czas swojej rodzinie i bliskim. Każda niedziela powinna być przygotowana i przeżywana inaczej niż dzień powszedni. Ważne jest jej wcześniejsze zaplanowanie, założenie odświętnego stroju (szczególnie do kościoła), spędzanie czasu z rodziną, wspólny posiłek, aktywny wypoczynek, rozmowa, modlitwa.

Zapisz temat i zrób krótką notatkę. Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email