RELIGIA. KLASY 5C,5D

przez | 22 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASY 5C,5D

VC (20.04.2020) i VD (20.04.2020)

Temat: Jan Apostoł – wierny przyjaciel Jezusa.     

Apostołowie byli przyjaciółmi Jezusa. Słuchali Go, rozmawiali z Nim, razem wędrowali po Palestynie, modlili się, jedli wspólnie posiłki. Jednym z nich był św. Jan Apostoł. W Ewangelii znajdujemy stwierdzenie, że Jan był uczniem, którego Jezus szczególnie miłował. Przeczytaj, jakich wydarzeń Jan był świadkiem.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. (Mt 17,1-3)

A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: „Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę”. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!” I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się. (Mk 14,32-35)

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,25-27)

Święty Jan był w grupie pierwszych powołanych przez Jezusa apostołów. Widział Jego przemienienie, trwogę przeżywaną w ogrodzie Getsemani, spoczywał na Jego piersi w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jako jedyny z apostołów stał pod krzyżem i był pierwszy przy pustym grobie Mistrza. Później poświęcił swoje życie nauczaniu o Jezusie. Nie bał się więzienia ani prześladowań. W Dziejach Apostolskich Jan występuje na początku jako nieodłączny towarzysz św. Piotra. Obaj idą do świątyni żydowskiej na modlitwę i dokonują u jej wejścia cudu uzdrowienia paralityka. We dwóch przemawiali do ludu, zostali pojmani i wtrąceni do więzienia. Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem prawdopodobnie w Samarii, a następnie w Efezie. Działalność Jana Apostoła po zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest dla nas świadectwem jego wiernej przyjaźni. Od chrztu świętego jesteśmy umiłowanymi uczniami Pana Jezusa. To właśnie wtedy Pan Jezus zaprzyjaźnił się z nami. Ale ta przyjaźń, jak każda inna, wymaga również wysiłku z naszej strony. Jezus powiedział kiedyś apostołom:

Zastanów się

– Czy pamiętasz codziennie o swoim Przyjacielu Jezusie?

– Kiedy się z Nim spotykasz?

– Co wiesz o Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu?

– Komu opowiadasz o Nim i o Jego miłości?

– Kiedy Jezus może liczyć na twoją przyjaźń?

Zapamiętaj Święty Jan Apostoł nauczał o miłości Jezusa, o tym, co widział i przeżywał. Napisał o życiu Jezusa księgę, którą nazywamy Ewangelią według św. Jana. Z tradycji wczesnochrześcijańskiej wynika, że Jan głosił Ewangelię w Ziemi Świętej albo w jej pobliżu ze względu na Matkę Bożą, nad którą Pan Jezus powierzył mu opiekę. Zakończył życie, mając prawie sto lat. Jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną.

Zadanie 1. Narysuj wybrane przez ciebie wydarzenie z życia Jana Apostoła.

Zapiszcie temat i narysujcie w zeszycie. Zdjęcia możecie przesyłać do końca tygodnia (anewie2@wp.pl) Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email