RELIGIA. KLASA 3A, 3B

przez | 16 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 3A, 3B

Klasa IIIA (15.04.2020) i IIIB(15.04.2020)

Temat: Mój czynny i świadomy udział we Mszy Świętej

Rodzice Iwonki otrzymali zaproszenie na ślub. W tym zaproszeniu wymieniono również Iwonkę, co bardzo ją ucieszyło. Nie mogła się wprost doczekać, kiedy w pięknej sukience pójdzie do kościoła. Ty, twoi rodzice i wszyscy ochrzczeni otrzymują zaproszenie od Pana Jezusa. Jezus pragnie nas wszystkich zgromadzić w  swoim domu na Uczcie, czyli na Mszy Świętej. On chce nam dać swoje Ciało, aby być z nami na co dzień i abyśmy mieli życie wieczne. Jezus pragnie spotkać się z nami, tak jak kiedyś spotkał się w wieczerniku z apostołami.

Słowa Pana Jezusa : „Gdy nadeszła pora, [Jezus] zajął miejsce u  stołu i  Apostołowie z  Nim. Wtedy rzekł do nich: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami”. (Łk 22,14-15)

Zauważ, kto cię zaprasza na Mszę Świętą. Czy można to zaproszenie zlekceważyć i nie wziąć udziału w  spotkaniu z Panem Jezusem? On tak bardzo nas kocha i pragnie wraz z  nami wielbić Boga, dziękować Mu, przepraszać i prosić Go o pomoc…

Zadanie : Narysuj zaproszenie na Mszę Świętą, możesz zaprosić kogo chcesz.

Zadanie do 21.04.2020 można przesyłać na adres anewie2@wp.pl. Pozdrawiam.

 

Temat: We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi. Klasa IIIB (16.04.2020) Klasa IIIA (21.04.2020)

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a  drugi celnik. Faryzeusz stanął i  tak w  duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i  ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w  piersi mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a  kto się uniża, będzie wywyższony. (Łk 18,10-14)

Ludzie gromadzący się na Mszy Świętej tworzą wspólnotę Kościoła. Pan Jezus jest wtedy razem z nami i pragnie, abyśmy spotykając się z Nim, stanowili jedno. Dlatego wzywa nas do przepraszania Boga i bliźnich.

Ludzie, gromadząc się w kościele i oczekując na Mszę Świętą, śpiewają pieśni na chwałę Bożą. Na dźwięk dzwonka wstajemy, aby całym sercem włączyć się w  przeżywanie Mszy Świętej. Następnie kapłan całuje ołtarz i uroczyście czyni znak krzyża, a my razem z nim. Kapłan zachęca nas: „Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę”. Po chwili ciszy przepraszamy Boga. „Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami.

Zapamiętaj i zapisz!

Msza Święta rozpoczyna się obrzędami wstępnymi.

Są to:

  • znak krzyża i pozdrowienie,
  • akt pokuty,
  • hymn „Chwała”,
  • modlitwa kapłana.
Print Friendly, PDF & Email