RELIGIA. KLASA 4A, 4B

przez | 16 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 4A, 4B

Klasa IVA (20.04.2020) i IVB (16.04.2020)

Temat: Pusty grób

Pusty grób – największe zwycięstwo Uczestniczyłeś w liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej oraz Niedzieli Wielkanocnej. Każdy z tych dni uobecnia ważne wydarzenia z historii naszego zbawienia.

O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A  idźcie szybko i  powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”. (Mt 28,1-9)

Grób Pana Jezusa jest pusty. Chrystus zmartwychwstał. Ten pusty grób jest dla chrześcijan ważnym świadkiem i świadectwem Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Jezusa to wyjątkowe wydarzenie w historii świata. Najważniejszym spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałym jest Eucharystia. Tam możemy spotkać żywego i prawdziwego Pana, słuchać Jego słów i przyjąć Go w Komunii Świętej. Podczas każdej Eucharystii to On sam mówi do nas oraz karmi nas swoim Ciałem. Każda niedziela jest świętem – pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał. Dla wszystkich chrześcijan jest to dzień radości przeżywanej w gronie najbliższych. Jezus zaprasza nas na Eucharystię, abyśmy świętowali razem z Nim.

Zastanów się !

Czy Eucharystia jest dla ciebie najważniejszym wydarzeniem niedzieli i świąt? Zapamiętaj Pan Jezus podczas spotkania z kobietami zaraz po swoim Zmartwychwstaniu nakazał: – nie bać się, tylko odważnie wyznawać wiarę w Niego, – opowiadać innym o Zmartwychwstaniu, być świadkiem, – nie zapominać o spotkaniu z Panem.

Zadanie

  1. Napisz list, w którym zachęcisz kolegę do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii lub przygotuj plakat do szkolnej gazetki ściennej zachęcający do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

 

 

Zadanie można przesyłać na adres anewie2@wp.pl do dnia 23.04.2020. Pozdrawiam.

Print Friendly, PDF & Email