WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. KLASY 5

przez | 24 marca 2020

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. KLASY 5
klasa 5 abcd- 24.03.2020

W tym tygodniu zajmiemy się tematem dojrzewania
”U progu dojrzewania”

Dojrzałość to zbiór cech, którymi powinna się odznaczać osoba dojrzała, czyli dorosła.

Dojrzewanie biologiczne czyli fizyczne dotyczy naszego ciała i ono jest najbardziej zauważalne. Młodzi ludzie często czekają na tzw.18-tkę, co wiąże się z odpowiedzialnością za swój dobre i złe czyny.

Wy coraz częściej musicie sami decydować o wielu sprawach i dokonywać wyborów, by wypracować swój własny system wartości. Wyszukajcie w Internecie hasła : Wartości w życiu człowieka, Hierachia wartości.
A możesz podać przykłady ludzi kierujących się hierarchią wartości w swoim postępowaniu?
Mogą to być bohaterowie książek, filmów, lub z życia?
Zastanów się nad swoimi warościami.

Print Friendly, PDF & Email