MATEMATYKA. KLASA 4B

przez | 24 marca 2020

MATEMATYKA. KLASA 4B

uczniowie mają mieć uzupełnione ćwiczenia część I – do 27.03.20 r.

Za pracę w ćwiczeniach będą trzy oceny.

(uczniowie klas czwartych i piątych ćwiczą tabliczkę mnożenia

oraz wykonywanie działań sposobem pisemnym).

Print Friendly, PDF & Email