RELIGIA. KLASA  8C

przez | 2 czerwca 2020

RELIGIA. KLASA  8C

Kl. VIII „c” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 02.06.2020r   

 

Temat katechezy – Jezus wyjaśnia istotę Dekalogu

Cel katechezy:  Zapoznanie z wyjaśnieniami Jezusa dotyczącymi istoty Dekalogu

Człowiek chce wiedzieć, jak postępować, by osiągnąć postawiony przed nim cel. Drogę do ostatecznego celu człowieka Pan Bóg wskazał w Dekalogu. Pan Bóg poprzez proroków i wydarzenia z dziejów narodu Izraelskiego wyjaśnił, że w życiu nie można się ograniczać do zewnętrznego przestrzegania zawartych w Dekalogu nakazów i zakazów. Najpełniej sens dziesięciu przykazań Bożych wyjaśnił ludziom Jezus Chrystus.

Jezus wyjaśnia, że wszystkie nakazy i zakazy Dekalogu należy odczytywać w świetle przykazania miłości Boga i bliźniego.

Pan Jezus zapytany, przez „uczonego w Prawie” o to, co człowiek powinien czynić, by osiągnąć życie wieczne, potwierdził, że drogą do jego osiągnięcia jest wypełnienie przykazania miłości Boga i bliźniego. Wyjaśniając, kim jest bliźni, opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Podkreślił w ten sposób, że Pan Bóg, dając ludziom Dekalog, nie oczekuje od nich niewolniczej wierności różnym przepisom, lecz wrażliwość na ludzką krzywdę i gotowość niesienia pomocy. W postawie Samarytanina Pan Jezus ukazał konieczność dostrzegania bliźniego w każdym człowieku. Oznacza to, że ludzkim działaniem zawsze powinna kierować miłość. Wszystkie inne względy niesienia pomocy muszą zejść na dalszy plan. Jezus uczy, że w postawach miłosierdzia realizuje się Boży plan zbawienia.

Miłosierdzie okazane innym staje się lekarstwem na wszelką wrogość dzielącą ludzi. Jest ono drogą do pojednania i pokoju.

Opowiedziana przez Jezusa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie wyjaśnia, że chrześcijanin ma podejmować czyny miłości nie ze względu na ludzką opinię, ale ze względu na Boga. Nie chodzi o to, by przypodobać się ludziom, zdobyć uznanie i poklask. Jezus oczekuje, że miłość będzie dla wierzących fundamentem postępowania, naturalnym sposobem ich życia, a tym samym drogą do osiągnięcia ostatecznego celu, niekończącego się życia z Bogiem.

On sam, który szedł drogą miłości i z miłości oddał za nasze grzechy własne życie, pokazuje, jak tą drogą kroczyć i co stawiać na pierwszym miejscu.

 

 

Zadanie domowe:

Przeczytaj uważnie treść katechezy.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email