JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 10 czerwca 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5C
Drodzy uczniowie !
 
W środku wyrazu często wymawiamy podobnie :
* ą oraz om , on , np. kąpiel – komplet , ląd – lont ;
* ę oraz em , en , np. tępy – tempo , ręka – renta .
Litery ą ,ę piszemy przeważnie w wyrazach pochodzenia rodzimego ( polskiego ) , np. pąk , ląd , wdzięk , kępa .
 
Litery ą i ę często wymieniają się wzajemnie ( ą : ę ) w różnych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych ,
np. wąż – węża , pięć – piątka .
 
Litery om ,on , em , en piszemy w wyrazach pochodzenia obcego , np. komputer , kemping , tempo , pensja .
 
Wiecie już , kiedy piszemy ą i ę oraz om , on , em i en . Czas na ćwiczenia .
Dokładnie wykonujcie polecenia .
Kontakt : joannaszymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
 
klasa : 5 a, 5 b,5 d
Temat : W pisowni nosówek nie błądzę .
1.) Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca .
sęk , sens , wyjątek , tęcza , akcent , remont
< wyrazy pochodzenia rodzimego ( polskiego ) : ………………………………………….
< wyrazy pochodzenia obcego : ……………………………………………………..
2.) Dopisz wyrazy , w których ą wymieni się na ę lub ę na ą .
książka – ………………… gałęzie – ………………….
cząstka – ………………… ręka – ……………………..
węch – ………………….. dąb – ……………………..
pająk – ………………….. żołądź – ………………..
trębacz – ……………….. księżna – ……………….
zmarznięty – …………….. gęś – …………………….
3.) Dopisz wyrazy zdrobniałe .
np. ząb – ząbek
pętla – ………………. prezent – …………………..
książka – …………… moment – ………………..
pająk – ………………. komplet – ………………..
drąg – ……………….. rondel – ……………………
kąt – …………………. stempel – …………………
Print Friendly, PDF & Email