JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

przez | 3 czerwca 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

Język angielski- część 10

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 6 d  nie biorących udziału w lekcjach online

termin przesłania zadań upływa 5 czerwca 2020 r.

                                                                              Lesson                                           2nd June, 2020             

Topic: Revision unit 5 -vocabulary

  1. Proszę otworzyć podręcznik na stronie 67
  2. Wykonaj ćwiczenia 1 – w zeszycie napisz nazwy potraw, których pierwsze i ostatnie litery są napisane w podręczniku.
  3. Wykonaj ćwiczenia 2 – w zeszycie narysuj tabelkę według wzoru z podręcznika i wpisz wyrazy z niebieskiej ramki do odpowiednich kolumn.
  4. Wykonaj ćwiczenia 3.
  5. Zrób zdjęcia wykonanych ćwiczeń i prześlij na adres mailowy: anna@gmail.com

 

 

                                                                              Lesson                                           4th June, 2020             

Topic: Revision unit 5 -grammar

  1. Proszę otworzyć podręcznik na stronie 67
  2. Wykonaj ćwiczenia 4 – w zeszycie napisz zdania uzupełnione o was, wasn’t, were, weren’t.
  3. Wykonaj ćwiczenia 5 – w zeszycie zamień zdania twierdzące na pytające.
  4. Wykonaj ćwiczenia 6.
  5. Zrób zdjęcia wykonanych ćwiczeń i prześlij na adres mailowy: anna@gmail.com

 

 

Print Friendly, PDF & Email