JĘZYK ANGELSKI. KLASA 7A,7B

przez | 10 czerwca 2020

JĘZYK ANGELSKI. KLASA 7A,7B

Język angielski- część 12

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 7 a i b nie biorących udziału w lekcjach online

 

                        Lesson                                                  9th June, 2020

Topic: Giving opinion – wyrażanie opinii

Na dzisiejszej lekcji poznamy kilka wyrażeń, dzięki którym będziemy mogli wyrażać swoje opinie na rożne tematy.

  • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 82
  • Popatrz na ramkę fioletową All Clear Tips.
  • Przepisz zdania z ramki do zeszytu i przetłumacz je na język polski. Podkreśl wyrazy napisane czcionką pogrubioną. Są to wyrażenia, które używamy kiedy przekazujemy swoją opinię na jakiś temat.
  • Wykonaj ćwiczenie nr 3 str. 82 w podręczniku. W zeszycie ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności aby powstały poprawne zdania.

                          

                                  Lesson                                                10th June, 2020

Topic: A film review – recenzja filmu

Na dzisiejszej lekcji poznamy dłuższą formę wypowiedzi – recenzję.

  • Proszę przepisać notatkę do zeszytu

Recenzja filmu po angielsku to dłuższa forma wypowiedzi zawierająca ocenę wybranego dzieła filmowego. Osoba pisząca recenzję dostarcza czytającemu informacji oraz ocenia zachęcając lub zniechęcając do obejrzenia danego filmu. Zazwyczaj recenzja zawiera zarys fabuły (lecz nie jej streszczenie!), oraz nasze odczucia względem filmu, wskazując jego mocne strony i godne uwagi cechy

Zasady pisania recenzji filmu po angielsku

Pisząc recenzję, w której oceniamy film należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki, a nawet wprowadzić bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne. Trzeba również mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym wypadku obowiązuje styl formalny lub półformalny w zależności od tego kto jest odbiorcą naszego tekstu. Używamy czasu Present Simple. Recenzja powinna być podzielona na akapity.

      Elementy składające się na recenzję filmu  po angielsku

  1. Wstęp – podstawowe informacje (gatunek filmu, reżyser, aktorzy, przyznane nagrody, itd.)

     “Titanic” is a 1997 romance/drama based on a true story. The “Titanic” director, James Cameron directed the                  

     film depicting one of the most tragic ship disasters ever. Music was composed by James Horner.

  1.   Rozwinięcie – realizacja tematu.

   Akapit 1 – opis fabuły, prezentacja postaci.

The plot of the film starts off with the very beginning of Titanic voyage. Rose (Kate Winslet) and Jack (Leonardo DiCaprio) are two young people from different social groups who fall in love with each other during the voyage. Unfortunately, their romance ends when the ship sinks.

 Akapit 2 – ocena dowolnych elementów (scenariusza, wyboru aktorów/gry aktorskiej, muzyki, efektów specjalnych, itp.)

Not surprisingly, “Titanic” won 11 Oscars, including for visual effects. Even though in 1997 special effects programmes were not that advanced, the producers of “Titanic” made it possible for us to see what the sinking of the ship looked like. All scenes seemed very realistic.

  1. Zakończenie– polecenie bądź odradzenie obejrzenia filmu z uzasadnieniem.

To conclude, if you have not seen “Titanic” yet, you should certainly do. Especially if you are fans of great special effects and touching love stories. This film will definitely make you burst into tears.

Przydatne zwroty

… is a drama/horror/thriller/ fantasy film/documentary directed by… – … to dramat/horror/thriller/ fantasy/film dokumentalny wyreżyserowany przez…

The action takes place in… – Akcja dzieje się w…

It tells the story of… – Opowiada historię…

The main characters are… – Głównymi bohaterami są…

The film is based on… – Film jest oparty na…

The cast includes… – W filmie występują…

The action begins when… – Akcja zaczyna się kiedy…

… has a tragic/happy end. – Ma tragiczny/szczęśliwy koniec.

…is a film adaptation of… – … jest adaptacją filmową…

The film is very funny/involving/frightening/ moving/surprising/ shocking/thought-provoking – Film jest bardzo zabawny/wciągający/przerażający/ poruszający/zaskakujący/ szokujący/skłaniający do myślenia

My first impression was… – Moim pierwszym wrażeniem było…

It’s a real masterpiece. – To jest prawdziwe arcydzieło.

I can recommend this film to everyone who likes… – Mogę polecić ten film każdemu kto lubi…

I wouldn’t really recommend it because… – Nie poleciłbym tego, ponieważ…

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email