RELIGIA. KLASA 8A

przez | 15 maja 2020

RELIGIA. KLASA 8A

 Kl. VIII „a” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 15.05.2020r   

 

Temat katechezy – Bóg objawia prawo życia

Cel katechezy: Zapoznanie się z ideą Dekalogu

Człowiek pragnie wolności i o nią zabiega. Wolność dla człowieka z jednej strony jest przywilejem, a drugiej wyznacza konkretne zobowiązania. Wobec ludzkich dylematów związanych z korzystaniem z wolności Pan Bóg nie pozostawia człowieka samemu sobie. Biblia opowiada o tym, że Pan Bóg, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej i wprowadzając do Ziemi Obiecanej, przekazuje im zasady korzystania z wolności. Za pośrednictwem Mojżesza zawarł z narodem wybranym Przymierze, którego prawem jest Dekalog. Miało to miejsce na Górze Synaj. W Przymierzu tym Bóg zobowiązał się do obdarowania ludu swą miłością aż po zesłanie obiecanego Zbawiciela. Lud natomiast miał Go uznać za jedynego, prawdziwego i żywego Boga, któremu będzie wiernie służył. Słowo „dekalog” oznacza dziesięć słów. Autorem i dawcą tych dziesięciu słów jest Bóg. Inaczej to dziesięć przykazań Bożych, które stawiają przed człowiekiem dwa wymagania: kochać Boga i kochać człowieka.

Dekalog jest czymś w rodzaju konstytucji, ale nie można go uważać za zbiór przepisów, których przestrzega się jedynie ze strachu przed karą. Pan Bóg dał ludziom swoje przykazania z miłości. Mają one chronić, pielęgnować oraz wspomagać w rozwoju najcenniejszych wartości związanych z ludzkim życiem. Chociaż przykazania odnoszą się do czynności, to jednak w rzeczywistości sięgają wnętrza człowieka. Tradycja przyporządkowuje je tak zwanym dwóm tablicom. Przykazania z pierwszej tablicy przeprowadzają granicę między Bogiem a bożkami. Przykazania z tablicy drugiej zawierają podstawowe normy porządkujące życie wspólnoty ludzkiej. Zabezpieczają one prawo do życia, do rodziny i domu, do wolności, do czci i własności. Trzy pierwsze określają, na czym ma polegać okazywanie miłości Bogu, a pozostałe, w jaki sposób ma być wyrażana miłość do człowieka. Ich przestrzeganie jest wyrazem dochowania wierności Przymierzu zawartego z Bogiem. Przekroczenie któregoś z nich oznacza odrzucenie Przymierza. Dla człowieka, który chce dochować temu Przymierzu wierności, ważne jest pytanie: jak to uczynić? Nowej interpretacji Dekalogu dokonał Jezus Chrystus. W swoim nauczaniu wskazał na miłość, jako najważniejsze z przykazań. Przykazanie miłości uzdalnia człowieka do właściwego korzystania z daru wolności.

 

 

 

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj uważnie treść katechezy.

  1. Napisz poznane przykazania miłości.

 

                 Zadanie domowe wykonać do dnia 19.05.2020r

Print Friendly, PDF & Email