RELIGIA. KLASA 5B

przez | 22 maja 2020

RELIGIA. KLASA 5B

 Kl. V  „b” 

Religia – Anna Karankowska    

 Lekcja z dnia 22.05.2020r     

 

  Temat katechezy – Jezus uczy nas miłości bliźniego

Cel katechezy: Utrwalenie i pogłębienie rozumienia przykazania miłości Boga i bliźniego.

Pan Jezus nauczał o Królestwie Bożym i Jego prawdach. Posługiwał się przy tym przypowieściami. Chciał w ten sposób wyjaśnić prawdy, które były trudne do zrozumienia. Przypowieść to krótkie opowiadanie oparte na codziennym życiu ludzi i służące do wyjaśnienia im bardziej zawiłych zagadnień. W przypowieściach Pan Jezus posługiwał się przykładami wziętymi z życia ludzi Jemu współczesnych, żyjących w Palestynie,  ich pracy    i ich zwykłych zajęć. Opowiadał np. o „domu na piasku i na skale, o siewcy i ziarnie, o dobrym pasterzu i zbłąkanej owcy, o dobrym ojcu i synu marnotrawnym”.

Jedna z Jego przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie, dotyczy najważniejszego przykazania, miłości Boga i bliźniego. Bliźnim jest każdy człowiek dla chrześcijanina. „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Któryż z trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź i ty czyń podobnie!”. Łk 10, 30-37”
„Szczęśliwe oczy, które widzą”, mówi Jezus w innej przypowieści (Łk 10,23). Samarytanin podróżując – patrzył, patrząc – widział, widząc – wzruszył się głęboko, a wzruszając się – poszedł za głosem serca czyniąc miłosierdzie…. „

  Samarytanin to człowiek miłosierny, śpieszący z pomocą chorym i słabym. Samarytanie to niewielka grupa ludzi licząca około 700 osób, mieszkająca obecnie  w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej.

Pan Jezus stawia nam go za wzór , mówiąc do nas „Idź i ty czyń podobnie.

Miłosiernym Samarytaninem może być każdy człowiek, który pomoże drugiemu człowiekowi w jego cierpieniu. Ta przypowieść, uczy, że każdy człowiek, ma wybór i w określonej sytuacji może różnie się zachować. Może wybrać postawę nienawiści lub wybrać dobro i miłość.

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj uważnie treść katechezy.

  1. Przepisz do zeszytu przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego”

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 25.05. 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email