RELIGIA. KLASA 4A,4B

przez | 13 maja 2020

RELIGIA. KLASA 4A,4B

Klasa IVA(12.05.2020) i IVB(11.05.2020)

Temat: Po krańce ziemi – apostolska misji.

 Święty Paweł to bardzo ciekawa postać. Był Żydem, ale miał też obywatelstwo rzymskie. Nosił dwa imiona: hebrajskie Szaweł i rzymskie Paweł. Początkowo nienawidził uczniów Jezusa. Wielu z nich prześladował, wtrącając do więzienia. Pewnego razu, kiedy był w drodze do Damaszku, oślepiła go wielka jasność i usłyszał głos Jezusa. Po tym wydarzeniu Szaweł się zmienił. Odtąd sam stał się apostołem i świadkiem Jezusa. Był niestrudzonym wędrowcem. Podczas swoich podróży św. Paweł odwiedził wiele miast w wielu krajach. Oto, co się wydarzyło w niektórych z nich. W czasie pierwszej podróży misyjnej razem ze swoim towarzyszem Barnabą odwiedził Antiochię. Modlili się tam w synagodze, a po wysłuchaniu fragmentów Biblii Paweł opowiadał wszystkim o miłości i chwale Pana Jezusa, o Jego życiu i zmartwychwstaniu. Żydzi jednak nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli: „Powinniśmy głosić słowo Boże najpierw wam, a potem wszystkim innym. Skoro jednak odrzucacie naszą naukę, teraz skierujemy się do pogan”. Poganie, słysząc to, radowali się i wielu z nich przyłączyło się do wspólnoty wierzących. Podczas drugiej podróży Paweł dotarł do miasta Filippi. Uwięziono go tam, ale w nocy nastąpiło trzęsienie ziemi, tak że mury więzienia runęły. Naczelnik więzienia myślał, że Paweł i jego towarzysze uciekli. Obawiał się, że spotka go za to surowa kara, ale Paweł uspokoił go: „My wciąż tu jesteśmy”. Naczelnik więzienia zaprosił ich do siebie, uwierzył w Jezusa i z całą rodziną przyjął chrzest. Podczas trzeciej podróży Paweł odwiedził Korynt. Nauczał tam swoich rodaków, że Jezus jest Synem Bożym. Tu także Żydzi nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł bardzo się na nich zdenerwował. Rozdarł swe szaty na znak oburzenia i powiedział: „Jeśli się nie zbawicie, będzie to wasza wina! Ja zrobiłem wszystko, co mogłem! Od tej pory pójdę mówić o Jezusie poganom”. Ostatnią podróż św. Paweł odbył jako więzień. Ponieważ był obywatelem rzymskim, odesłano go do Rzymu, gdzie wyrok na niego miał wydać sam cezar.

Zapisz temat. Przeczytaj tekst i wykonaj do niego rysunek. Zdjęć nie musisz przesyłać. Pozdrawiam.

Print Friendly, PDF & Email