JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 18 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Drodzy uczniowie !
W czasie dzisiejszych zajęć wykonacie zadania z gramatyki . Dokładnie czytajcie polecenia .
Zdjęcia notatek wyślijcie do jutra na adres : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
 
Temat : Potrafię … Sprawdzian wiadomości .
1.) Przepisz podane zdania , podziel je na zdania składowe , zrób wykresy.
Rozpoznaj rodzaje zdań złożonych .
< Zrobiło się zimno , więc wróciłem do domu .
< Spotkaliśmy Anię , gdy wchodziła do szkoły .
< Chłopcy wpadli na pomysł , który spodobał się wszystkim .
 
2.) Od czasowników < czytać > i < gotować > utwórz imiesłowy .
* imiesłów przymiotnikowy :
– czynny : …………….. , ……………….
– bierny : …………….. , ……………….
* imiesłów przysłówkowy :
– współczesny : …………….. , …………….
– uprzedni : …………….. , …………….
 
3.) Wskaż rdzeń w rodzinie wyrazów zapisanej poniżej .
zadymić , dym , zadymienie , dymek , dymić , zadymiony
 
4.) Utwórz rodziny wyrazów < suchy > i < droga >.
Dopisz po pięć przykładów .
< suchy : ………………………………
< droga : ………………………………
 
5.) W podanych wyrazach wyodrębnij podstawę słowotwórczą i formant .
Nazwij rodzaj formantu .
* podjechać
* kawiarnia
* deskorolka
* koparka
Print Friendly, PDF & Email