JĘZYK POLSKI. KLASA 7A, 7B

przez | 12 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A, 7B
Drodzy uczniowie !
Dowiecie się dziś o związku literatury z życiem . Uważnie przeczytajcie tekst i dokładnie odpowiadajcie na pytania ( pełnym zdaniem ) .
Czekam do jutra na zdjęcia notatek ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
W przyszłym tygodniu napiszecie sprawdzian z gramatyki . Przygotujcie się i powtórzcie zagadnienia z nauki o języku omówione w siódmej klasie
( wszystko o czasowniku , rodzaje imiesłowów , tworzenie imiesłowów , rodzaje zdań złożonych , słowotwórstwo ) .
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Jak literatura może łączyć się z rzeczywistością ?
1.) Przeczytaj tekst ,,Świat przedstawiony utworu literackiego wobec rzeczywistości ” ( podręcznik – str. 195 ) .
2.) Co łączy ,, wielotomową rozbudowaną powieść ” i ,,króciutki wiersz liryczny ” ?
Wskaż w tekście sformułowania podkreślające związek tego rodzaju tekstów .
3.) Wytłumacz swoimi słowami , kiedy świat przedstawiony utworu ma charakter realistyczny , a kiedy fantastyczny .
4.) Przeczytaj wiadomości podane w ramce ,, Mam pojęcie ” ( podręcznik – str. 196 ) .
Uzupełnij poniższe zdania .
< Twórca . kreując literacki świat , może go ………………………. .
< Utwór w konwencji realistycznej pokazuje ………………………….. .
< Jeżeli w świecie przedstawionym występują postacie lub zjawiska nieznane z codziennej rzeczywistości , mówimy wtedy o konwencji ……………. .
Print Friendly, PDF & Email