JĘZYK POLSKI. KLASA 5B, 5D

przez | 4 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5B, 5D
Kochani !
Dzisiaj powtórzymy wiadomości o przyimku .
Czekam na zdjęcia notatek ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
klasy : 5 b, 5 d
Temat : Przyimek – nieodmienna część mowy .
1.) Powtórz wszystko , co wiesz o przyimku ( nie ma pytań , nie pełni żadnej funkcji w zdaniu , najczęściej łączy się z rzeczownikiem – tworzy tak zwane
,, wyrażenie przyimkowe” ) .
2.) Dopisz do każdego rzeczownika po jednym przyimku .
< ………drzewie <………..morzem < ……….Wrocławiu
< ……..domu < ………jezioro < ……….plażę
< ……..świcie < ………lekcji < …………kolacji
3.) Z podanych przyimków i rzeczownika < płot> utwórz wyrażenia przyimkowe . Zmień formę rzeczownika < płot > .
* przy …………….. * wzdłuż …………… * nad …………………..
* zza……………… * przez ……………… * w …………………….
* pod ………….. * za ……………………
4.) Znajdź w podanych zdaniach wyrażenia przyimkowe i wpisz je w odpowiednie miejsca .
 
Przyjedziemy po obiedzie . Jutro wyjeżdżam za granicę . Michał poszedł do ogrodu . Zostanę tu do niedzieli .
Wrócę za tydzień . Lubię spacerować po plaży . Pośród kwiatów latały motyle . Przez cały dzień się uczyłem .
 
< Wyrażenia przyimkowe wskazujące miejsce : ………………………………………
 
< Wyrażenia przyimkowe mówiące o czasie : ………………………………………….
 
klasa : 5 a
Temat : Przyimek – nieodmienna część mowy .
1.) Powtórz wszystko , co wiesz o przyimku ( nie ma pytań , nie pełni żadnej funkcji w zdaniu , najczęściej łączy się z rzeczownikiem – tworzy tak zwane
,, wyrażenie przyimkowe” ) .
2.) Dopisz do każdego rzeczownika po jednym przyimku .
< …………drzewie < ………………morzem < …………….Wrocławiu
< …………domu < ……………jezioro < ………….plażę
< …………świcie < …………….lekcji < ……………kolacji
3.) Z podanych przyimków i rzeczownika < płot > utwórz wyrażenia przyimkowe . Zmień formę rzeczownika < płot > .
* przy ………….. * wzdłuż ………………… * nad …………………
* zza ……………. * przez …………………… * w …………………….
* pod ……………. * za ………………………..
4.) Do podanych przyimków dopisz rzeczowniki .
hertata – z …………, dla …………, w ………….., bez ………….., po …………., do …………., na …………….
droga – do ………., przez ……….., w …………., nad …………., między …………, z……..
mówić – o ……….., z …………., do ………., przez ………, do ……….., przed ……………
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email