JĘZYK ANGIELSKI . KLASA 6D

przez | 21 maja 2020

JĘZYK ANGIELSKI . KLASA 6D

Język angielski- część 8

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 6 d  nie biorących udziału w lekcjach online

termin przesłania zadań upływa 25 maja

                                                                                                     Lesson                                           21st May, 2020             

Topic: It was delicious! (To było pyszne!)

  • Proszę otworzyć podręcznik na stronie 60.
  • Proszę przepisać notatkę do zeszytu.

W czasie przeszłym Past Simple czasownik to be ma dwie formy: was i were.

I was -ja byłem

You were – ty byleś

He

She                 was

It

We

You            were

They

Pytania tworzymy przez przestawienie was lub were przed podmiot(osobę)

You were a cute baby.     Byłeś słodkim dzieckiem.

Were you a cute baby?    Czy byłeś słodkim dzieckiem?

Przeczenia tworzymy przez dodanie not do was i were, często piszemy w skrócie wasn’t, weren’t

  • Wykonaj ćwiczenie nr 2 str. 60 z podręcznika

 

                                                                                                     Lesson                                           22rd May, 2020             

Topic: Was the knife on the table? (Czy nóż był na stole?)

Print Friendly, PDF & Email