JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 3A,3B

przez | 11 maja 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 3A,3B

Witajcie Moi Drodzy!

Przed nami kolejny tydzień pracy zdalnej. Zapoznajcie się z dialogiem ze strony 53 w podręczniku (zad.1) i przepiszcie do zeszytu ramkę Remeber!

He/She doesn’t get up at 6 (On /ona nie wstaje o 6)

He/she has breakfast (on/ona ma śniadanie)

He/She goes to be dat 10 (on/ona idzie spać o 10)

He/she studies English (on/ona uczy się angielskiego)

Pamiętajcie, że have zamieniamy na has jeżeli mówimy o osobach on (he) ona (she) i dopisujemy końcówkę s lub es do czasownika.

Przeczenia tworzymy przy użyciu wyrazu doesn’t

Pytania zaczynamy od wyrazu does.

Przykłady:

I go to bed (ja idę spać)       She goes to bed  ( ona idzie spać)  He goes to bed (on idzie spać)

I have breakfast (ja mam śniadanie)  He has breakfast (on ma śniadanie) She has breakfast(ona ma śniadanie)

He doesn’t go to school (on nie chodzi do szkoły)  She doesn’t study English (ona nie uczy się angielskiego)

Does he study French?  (czy on uczy się francuskiego?)  Does she get up?(czy ona wstała?)

W ćwiczeniach wykonajcie stronę 62.

Owocnej nauki;-)

Print Friendly, PDF & Email