GEOGRAFIA KLASA 5 A, 5B, 5C, 5D

przez | 4 maja 2020

Geografia  klasa 5 a, 5b, 5c, 5d

Data: 04.05.20

Termin: 11.05.20

Temat: Pustynie gorące i lodowe.

Materiały: podręcznik str.135-140, prezentacje,

Przebieg lekcji:

  1. Zapisz notatkę w zeszycie.

1.Pustynia to obszar, na którym-ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne –roślinność jest bardzo uboga lub w ogóle nie występuje.

  1. Wyróżniamy dwa rodzaje pustyń:
  2. a) pustynie gorące – otwórz link i obejrzyj krótką prezentację https://www.youtube.com/watch?v=d00VaB_aSOQ

– na podstawie mapy w podręczniku str.135 wypisz je: ……………….

  1. b) pustynie lodowe – otwórz link i obejrzyj prezentację https://www.youtube.com/watch?v=rvqaneuf1f4

– na podstawie mapy w podręczniku str. 135 zapisz przykłady tych pustyń: ……………

  1. c) przeanalizuj (nie opisuj) klimatogram pustyni gorącej (podręcznik str. 136) i pustyni lodowej (podręcznik str. 139): popatrz na temperaturę (czerwona linia) oraz opady (niebieskie słupki)

 

  1. Zadanie domowe

Zad. 1 i 2 str.64 oraz zad. 4 str. 65.

Na maila sylwiabartosz75@gmail.com  proszę przesłać zdjęcia lub skan zadania domowego oraz notatki w zeszycie.

W mailu proszę podać imię i nazwisko oraz klasę.

 

Print Friendly, PDF & Email