RELIGIA. KLASA 8A, 8C

przez | 7 kwietnia 2020

 RELIGIA. KLASA 8A, 8C

Kl. VIII „a” i „c” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 7.04.2020r                         

                                

Temat katechezy – Najważniejsze wydarzenia Wielkiego Tygodnia

Cel katechezy: Zapoznanie się z najważniejszymi wydarzeniami Wielkiego Tygodnia.

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Wspominamy w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednia poprzedzający Jego Mękę  i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: ”Hosanna Synowi Dawidowemu”.   Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Palmy w Polsce zastępują gałązki wierzbowe z baziami.

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa.

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. W dniach tych udajemy się do konfesjonału by oczyścić swoje serce.

Wielki Czwartek, Piątek, Sobota.

Wielki Czwartek, Piątek, Sobota  to Triduum Paschalne. Łacińskie słowo Triduum oznacza dokładnie „trzy dni”. Są to trzy fazy odkupienia : ostatnia wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie w grobie i cud zmartwychwstania. W te dni poprzedzające Wielkanoc wierni na całym świecie w skupieniu i modlitwie przygotowują się na śmierć Jezusa Chrystusa,                a następnie cud Zmartwychwstania Pańskiego.

 Wielki Czwartek –  obchodzimy święto kapłanów, ponieważ w tym dniu         w czasie Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament kapłaństwa, oraz sakrament Eucharystii. Uroczyste jego świętowanie rozpoczyna Msza Święta Wieczerzy Pańskiej upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i jego uczniów. Podczas Mszy odbywa się obrzęd obmywania nóg, symbolizujący pokorę, jaką powinni się odznaczać uczniowie Chrystusa. Ksiądz w czasie mszy ubrany jest na biało.

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa. Upamiętnia on wydarzenia      z życia Jezusa od Jego pojmania, aż do Jego śmierci na krzyżu. Dlatego odprawiane są Drogi Krzyżowe. W dniu tym obowiązuje post ścisły, a więc nie tylko jakościowy, ale i ilościowy. Wieczorem w kościele gromadzimy się na liturgii wielkopiątkowej. Jest ona bardzo bogata, poprzedzona procesją i leżeniem krzyżem przez kapłanów, uroczysta adoracja krzyża, komunia św i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

 

Wielka Sobota – jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. Tego dnia wierni święcą pokarmy i odwiedzają Groby Pańskie. Wieczorem uczestniczymy w uroczystej Wigilii Paschalnej, która zalicza się już do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Wigilia Paschalna składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła kapłan przed kościołem poświęca ogień, odpala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. W drugiej części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas Liturgii Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział w Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią wszystkie dzwony i dzwonki.
Sprawowanie Wigilii Paschalnej kończy uroczysta procesja rezurekcyjna, jest ona uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Jezusa.

 

 

Zadanie domowe:

 

  1. Zapoznać się z obchodami Triduum Paschalnego. Przepisać do zeszytu w całości przesłany tekst katechezy.

 

  Zadanie domowe wykonać do dnia 16.04.2020r

   Zasady komunikowania – adres email annakaran@gazeta.pl

   Na powyższy adres proszę o przesłanie informacji dotyczące wykonania      zadania, jak również kierowania pytań dotyczące tematyki zadania.

  

Print Friendly, PDF & Email