JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 22 kwietnia 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Wczoraj na lekcji poznaliście wiersz Kazimierza Wierzyńskiego pt. ,, Zielono mam w głowie .”
Dziś omówimy budowę utworu i poszukamy środków stylistycznych . Czekam do piątku na wasze notatki ( joanna.szymanska68@onet.pl
lub WhatsApp ) . Moim uczniom przypominam o systematycznym kontaktowaniu się z nauczycielami .
klasy : 7 a, 7 b
Temat :,, Obnoszę po ludziach… ”
1.) Jak rozumiesz słowa ,, mieć zielono w głowie ” ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
2.) Co jest ważne dla podmiotu lirycznego ? Wyjaśnij w dwóch zdaniach .
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
3.) Znajdź w wierszu :
2 epitety -……………………………………..
2 przenośnie ( metafory ) -………………………………..
1 ożywienie ( animizację ) -………………………………….
1 uosobienie ( personifikację ) -…………………………….
4.) Zastanów się i określ budowę wiersza . Wybierz właściwe określenia podane w nawiasie i zapisz je w zeszycie .
Budowa utworu :
* wiersz ( stroficzny , ciągły ) ,
* liczba wersów ( policz ) ,
* wersy ( rymują się , nie rymują się ) ,
* układ rymów ( krzyżujący , sąsiadujący , okalający ) ,
* rymy ( męskie czy żeńskie ; dokładne czy niedokładne ) .
Print Friendly, PDF & Email