JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 5B, 5C

przez | 1 kwietnia 2020

POBIERZ LEKCJE

Język angielski – część 3

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 5 b i c –  termin przesłania zadań upływa 8 kwietnia

                                                           Lesson                                           1st April, 2020

Topic: Maths is more difficult than English. (Matematyka jest trudniejsza niż angielski)

 • Proszę obejrzeć krótki filmik wyjaśniający czas Present Continuous Tense. Proszę kliknąć na poniższy link oraz przytrzymać klawisz Ctrl.
https://www.youtube.com/watch?v=fIz4-IJ33Po&t=41s

 

Ø Nauczyć się słówek (nazw przedmiotów szkolnych) str.70 w podręczniku ucznia (School subjects) przy pomocy aplikacji Quizlet klasa 5 B lub klasa 5 C -FOLDER – Unit 5 – School subjects
 • Wykonać ćw. 2 str. 63 z podręcznika
 • wykonać ćwiczenia 1,2 str.44; ćw. 1,2,3,4 str. 45; ćw. 1, 3 str. 46 z zeszytu ćwiczeń

        Jeśli ktoś ma zeszyt ćwiczeń u mnie i rodzic nie ma możliwości podejść do szkoły odebrać je, to dodaję w załączniku plik pdf ze stronami z ćwiczeń z unitów 4-6. Proszę wybrać podane strony i zrobić na kartce.

Klasa 5 b

                  Lesson                                           2 nd April, 2020

Topic: She isn’t listening. (Ona nie slucha)

 • Proszę obejrzeć krótki filmik wyjaśniający różnice pomiędzy czasami Present Continuous Tense oraz Present Tense. Proszę kliknąć na poniższy link oraz przytrzymać klawisz Ctrl.

https://www.youtube.com/watch?v=lfclW6ESe5U

 • Proszę przepisać notatkę do zeszytu.

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieją  jednak różnice w sposobie ich zastosowania.  

Czas Present Simple opisuje czynności:

Czas Present Continuous opisuje czynności:

·        które się powtarzająsą wykonywane regularnie, z określoną częstotliwością lub są rutynowe

·        wykonywane obecnie, w danej chwili.

 

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

 

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

She is watching TV at the moment. Ona ogląda telewizję w tym momencie.

·        które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia)

·        Odbywające się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

We are staying in a small hotel in London.  Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.

 

·        Zaplanowane lub zamierzone, mające się odbyć w przyszłości

 

We are going to the cinema tonight. 

Dziś wieczorem idziemy do kina.

He is coming back tomorrow. On wraca jutro.

Porównanie zdań:

Czas Present Simple  

1.I listen to the radio every day.                                Słucham radia każdego dnia.

2.My mother often reads books.                                Moja matka często czyta książki.

 1. We always goto the cinema on Saturdays. Zawsze chodzimy do kina w soboty.
 2. What doyou do? I”m a student. Czym się zajmujesz? Jestem studentem.

Czas Present Continuous

1.I’m listening to the radio now.                                 Słucham radia teraz.

2.My mother is reading a very good book at the moment.      Moja matka czyta bardzo dobrą książkę w tej chwili.

 1. We aregoing to the cinema tonight.                   Dziś wieczorem idziemy do kina.
 2. What areyou doingnow? I’m revising for my exam.             Co robisz teraz? Przygotowuję się do egzaminu.
 • Proszę wykonać ćw. 3 i 5 str. 65 z podręcznika

 

 

Klasa 5 c

                  Lesson                                           6th April, 2020

Topic: She isn’t listening. (Ona nie slucha)

 • Proszę obejrzeć krótki filmik wyjaśniający różnice pomiędzy czasami Present Continuous Tense oraz Present Tense. Proszę kliknąć na poniższy link oraz przytrzymać klawisz Ctrl.

https://www.youtube.com/watch?v=lfclW6ESe5U

 • Proszę przepisać notatkę do zeszytu.

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieją  jednak różnice w sposobie ich zastosowania.

  

Czas Present Simple opisuje czynności:

Czas Present Continuous opisuje czynności:

·        które się powtarzająsą wykonywane regularnie, z określoną częstotliwością lub są rutynowe

·        wykonywane obecnie, w danej chwili.

 

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

 

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

She is watching TV at the moment. Ona ogląda telewizję w tym momencie.

·        które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia)

·        Odbywające się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

We are staying in a small hotel in London.  Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.

 

·        Zaplanowane lub zamierzone, mające się odbyć w przyszłości

 

We are going to the cinema tonight. 

Dziś wieczorem idziemy do kina.

He is coming back tomorrow. On wraca jutro.

Porównanie zdań:

Czas Present Simple  

1.I listen to the radio every day.                                Słucham radia każdego dnia.

2.My mother often reads books.                                Moja matka często czyta książki.

 1. We always goto the cinema on Saturdays. Zawsze chodzimy do kina w soboty.
 2. What doyou do? I”m a student. Czym się zajmujesz? Jestem studentem.

Czas Present Continuous

1.I’m listening to the radio now.                                 Słucham radia teraz.

2.My mother is reading a very good book at the moment.      Moja matka czyta bardzo dobrą książkę w tej chwili.

 1. We aregoing to the cinema tonight.                   Dziś wieczorem idziemy do kina.
 2. What areyou doingnow? I’m revising for my exam.             Co robisz teraz? Przygotowuję się do egzaminu.
 • Proszę wykonać ćw. 3 i 5 str. 65 z podręcznika

pdf

1584383841_Brainy_5_WB_U4_U6

Print Friendly, PDF & Email