JĘZYK POLSKI. KLASA 5C

przez | 25 marca 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5C
Klasa 5c
25.03.2020r. Temat: „Wszystkie drogi prowadzą do…”.
 
Proszę przepisać notatkę do zeszytu:
Wers – linijka wiersza
Strofa – zwrotka wiersza
Uosobienie (personifikacja) nadanie przedmiotom nieożywionym cech charakterystycznych tylko człowiekowi, np. stół mówi, pudełko myśli
Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) naśladowanie dźwięków otoczenia, np. tup tup – tupanie, puk, puk – pukanie
 
26.03.2020r. Temat: „Malować świat w barwnej postaci”.
Proszę przeczytać wiersz
Drzewa ogromne, że nie widać szczytu,
Słońce zachodząc różowo się pali
Na każdym drzewie jakby na świeczniku,
A ludzie idą ścieżką, tacy mali.
 
Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce,
Żeby nie zgubić się w trawach jak w borze.
Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie
I z góry spływa kolor po kolorze.
 
A tam nad nami uczta. Dzbany złota,
Czerwone wina w osinowej miedzi.
I wiezie dary powietrzna karoca
Dla niewidzialnych królów czy niedźwiedzi.
 
Proszę przepisać notatkę do zeszytu:
Epitet to określenie rzeczownika przez przymiotnik, np. piękne kwiaty
Owocnej nauki 🙂
p. Martyna Polczyk
Print Friendly, PDF & Email