PONIEDZIAŁEK

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

800-845

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.IId

Iwona Kuźmik

1430-1600

Zajęcia sportowe

Adam Szlafke

1430-1630

Kółko informatyczne

Justyna Szolc

1045 – 1130

Kółko biblijne

Anna Karankowska

1535-1615

Zajęcia plastyczne (raz w miesiącu)

Katarzyna

Klimas-Rduch

WTOREK

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

1430-1600

Zajęcia sportowe

Joanna Kot

800-845

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIc

Gabriela Spicka

800-845

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty kl.Vb

Anna Fijałkowska

1430-1515

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Anna Karankowska

950-1035 Kółko szachowe (świetlica) Aleksandra Wieczorek
950-1035 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Ic Henryka Kamińska
950-1035 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Ia Jolanta Sękala
1150-1235

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Id

Halina Imielska

ŚRODA

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY
1345-1430 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy z j.polskiego kl.Va
Justyna Baic
800-845 Praca z uczniem zdolnym kl.Vc i VIa
Magdalena Gorgoń – Jurek
845-940 Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z j.angielskiego kl.VIa
Magdalena Gorgoń – Jurek
1430-1600 Zajęcia sportowe
Joanna Kot
1150-1235 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIc Gabriela Spicka
1150-1235 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Id Halina Imielska
1150-1235 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Id Marzena Kubat
800-845 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIIa Bogusława Gdala
1250-1335 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIa Urszula Głąb
855-940 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy z matematyki kl.IVc Dorota Niemiec
1345-1430 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy z matematyki kl.Va / kl.Vb+Vc (co dwa tygodnie)
Dorota Niemiec
950-1035 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Ic Henryka Kamińska
1250-1335 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy z matematyki kl.IVa Aleksandra Kalmus
1250-1335

Kółko z j. angielskiego

Dominika Moszyk

950-1035

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Ia

Jolanta Sękala

800-845 Przygotowanie do sprawdzianu kl VIb Anna Fijałkowska

CZWARTEK

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

1345-1430

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty kl.VIa

Justyna Baic

1440-1525

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty kl.VIb

Joanna Szymańska

950-1035

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIb

Elbieta Wąs

800-845 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIIb
Urszula Ostaniewicz

1250-1335

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIIc

Małgorzata Łuczyk

800-845

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IId
Iwona Kuźmik
1250-1335

Kółko z j. angielskiego

Dominika Moszyk

PIĄTEK

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

800-845

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy z j. polskiego dla kl. IVa

Joanna Szymańska

1250-1335 Koło plastyczne

Bogusława Gdala

800-845

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIb

Elbieta Wąs
1345-1430 Zajęcia biblioteczne

Dorota Stołecka

950-1035

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIIb

Urszula Ostaniewicz
1045 – 1130

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIa

Urszula Głąb

1150-1235 Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. Ib

Marzena Kubat

800-845

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl. IIIc

Małgorzata Łuczyk

Print Friendly, PDF & Email