BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

Rządowy programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Profilaktyka agresji i przemocy w tym cyberprzemocy. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

Koordynator: mgr Jolanta Sękala

Print Friendly, PDF & Email