„Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. 📕📚📖

przez | 5 października 2020

„Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. 📕📗📘📗📙📚📖
Uczniowie klasy 2a i klasy 2b wraz z wychowawcami p. Bogusławą Gdala i Agnieszką Szczesna przystąpili po raz drugi do Ogólnopolskiego Projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. Uczniowie przez cały rok szkolny będą realizowali w trzech modułach różne zadania związane z ekologią oraz przeczytaną lekturą. Głównymi założeniami projektu są:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Uczniowie klas drugich są już gotowi do realizacji zadań. W pierwszym module poznają lekturę „Kapelusz Pani Wrony”. Lekturniki, Czytusie i Chmurka Tosia już czekają!

Print Friendly, PDF & Email