UWAGA KLASY 8!!! REKRUTACJA

przez | 10 czerwca 2020
UWAGA KLASY 8!!!
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIAORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCHNA ROK SZKOLNY2020/2021
 
POBIERZ
Print Friendly, PDF & Email