RELIGIA. KLASA  8C

przez | 4 czerwca 2020

 RELIGIA. KLASA  8C

Kl. VIII „c” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 04.06.2020r   

 

Temat katechezy – Kościół odkrywa znaczenie przykazania miłości

Cel katechezy:  Ukazanie konieczności interpretacji przykazania miłości w perspektywie nowego przykazania.

Pytanie jak żyć, by być szczęśliwym, towarzyszy ludziom wszystkich czasów.

W poszukiwaniu szczęśliwego życia kolejnym pokoleniom wierzących pomaga Kościół. Wyjaśniając słowa Pana Jezusa o tym, kto jest naszym bliźnim, wskazuje na konieczność odwoływania się do sumienia. W jego głosie Bóg mówi do człowieka o obowiązkach, jakie ma do spełnienia wobec najbliższych, własnego środowiska, a także Ojczyzny i całej ludzkości.

Miłować znaczy służyć i być człowiekiem sumienia. Za przykład może służyć żyjący na przełomie XVI i XVII wieku jezuita – ksiądz Piotr Skarga. Nazywano go „sumieniem narodu”. Był nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy i rektorem Akademii Wileńskiej. Znany jest również z działalności filantropijnej. Założył w Krakowie Bank Pobożny dla ochrony ludzi przed lichwą i najstarszą organizację charytatywną w Polsce – Arcybractwo Miłosierdzia. W głoszonych z wielką mocą Kazaniach sejmowych podkreślał odpowiedzialność za losy Ojczyzny i społeczeństwa spoczywające na wszystkich obywatelach, a szczególnie tych, którzy sprawują jakąkolwiek władzę. Mówił między innymi o tym, że miłość bliźniego i miłość Ojczyzny są ze sobą nierozerwalnie związane. Nazywanie go „sumieniem narodu” świadczy o tym, że na chrześcijaninie spoczywa obowiązek uczenia się oceny sytuacji w świetle Bożych przykazań. Wynikające z nich prawo moralne nie jest dziełem człowieka, lecz Mądrości Bożej. Wyznacza ono człowiekowi drogę postępowania, która prowadzi do obiecanego szczęścia.

Dla ludzi sumienia szczęściem jest kierowanie się w życiu sprawiedliwością, czynienie dobra i niesienie pomocy potrzebującym.

Piotr Skarga podkreślał, że kierowanie się sumieniem czyni człowieka zdolnym do ponoszenia odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka. Taką odpowiedzialność nazywał służbą. Chrześcijanin w każdym czasie i we wszystkich okolicznościach winien uczyć się rozpoznawać możliwości wypełniania przykazania miłości Boga i bliźniego.

Jezus mówił swoim uczniom: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”

 

Zadanie domowe.

Przeczytaj uważnie treść katechezy

 

Print Friendly, PDF & Email