RELIGIA. KLASA 7B

przez | 4 czerwca 2020

RELIGIA. KLASA 7B

 Kl. VII „b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 04.06.2020r   

 

Temat katechezy – Kościół w Polsce

Cel katechezy:  Zapoznanie z udziałem Polaków w kształtowaniu  chrześcijańskiej kultury.

Kościół odegrał ogromną rolę w dziejach Europy i świata. W średniowieczu przyczyniał się do integracji narodów, kształtował kulturę i sztukę, życie społeczne i światopogląd ówczesnych ludzi. To Kościół patronował nauce, przechowywał starożytne zabytki piśmiennicze, kopiował księgi, zakładał pierwsze szkoły parafialne i klasztorne, ucząc pisania i czytania , a także szkoły katedralne, przygotowujące duchownych.

Kiedy Mieszko I przyjął chrzest, naród polski wszedł do rodziny narodów chrześcijańskich i zaczął czerpać z dorobku tej wspólnoty, a także ją współtworzyć. Było to możliwe między innymi dzięki działalności władców polskich, którzy podejmowali mądre decyzje, popierali rozwój chrześcijaństwa, sprowadzali misjonarzy, fundowali kościoły. Mieszko I po przyjęciu chrześcijaństwa zbudował w miejscu pogańskich świątyń pierwsze kościoły w poznaniu, Gnieźnie, Krakowie i Kruszwicy. Z kolei Bolesław Chrobry, oprócz budowania kościołów i sprowadzania mądrych duchownych starał się o stworzenie w Polsce metropolii. W wyniku zjazdu Gnieźnieńsko w 1000 roku powstała w Gnieźnie pierwsza w Polsce metropolia oraz wchodzące w jej skład 3 biskupstwa (diecezje): w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.

Piękną osobowością średniowiecznego Kościoła była pobożna i skromna królowa Jadwiga, ogłoszona później świętą. Jej życie charakteryzowała miłość do ludzi i Chrystusa. W imię tej miłości zakładała dla chorych szpitale, biednym nie szczędziła pomocy, wspomagała klasztory, zlecała tłumaczenie Pisma Świętego. Poprzez swój zapis w testamencie przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej, zwanej potem Uniwersytetem Jagiellońskim.

Ludzie Kościoła mieli wielkie zasługi we współtworzeniu polskiej państwowości. Byli to między innymi biskup św. Wojciech i biskup św. Stanisław ze Szczepanowa, który poniósł za obronę wyznaczonych przez Jezusa zasad życia chrześcijańskiego.

Trzeba pamiętać, że z rodzin książęcych wywodziło się w średniowieczu wiele pobożnych kobiet i mężczyzn, w tym świętych i błogosławionych np. św. Jadwiga – księżna śląska, błogosławiona Kinga – księżna krakowska.

Wybitnymi przedstawicielami średniowiecznego Kościoła w Polsce byli też pierwsi kronikarze: Gall Anonim oraz błogosławiony Wincenty Kadłubek, opisujący w swych kronikach dzieje panujących i kraju. Kościół wspierali również ludzie kultury i nauki, np. Wit Stwosz – twórca ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie, czy Paweł Włodkowic- rektor Akademi Krakowskiej, który sprzeciwiał się nawracaniu pogan na chrześcijaństwo przez stosowanie przemocy i narzucanie wiary siłą.

 

 

Zadanie domowe:

Przeczytaj uważnie treść katechezy

 

Print Friendly, PDF & Email