RELIGIA. KLASA 7B

przez | 2 czerwca 2020

RELIGIA. KLASA 7B

 Kl. VII „b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 02.06.2020r   

Temat katechezy – Reformy w Kościele

Cel katechezy:  Zapoznanie z działalnością ludzi okresu średniowiecza na rzecz rozwoju duchowego i materialnego człowieka.

Z lekcji historii wiemy już, że Kościół nie był bez skazy, że nawet jego zwierzchnicy czasem błądzili, oddalali się od nauczania Jezusa, ulegali pokusie władzy, bogactwa , niemoralności, stosowania przemocy i siły. Wiele razy mówiło się o upadku, kryzysie Kościoła, a jednak wciąż pojawiali się w nim ludzie, którzy inicjowali jego reformę, odnowę. Powracali do źródeł, do Chrystusowej nauki zawartej w Piśmie Świętym, jak i tradycji Kościoła. Na przestrzeni wieków inicjatywa wychodziła z różnych środowisk: raz rodziła się oddolnie, np. w kręgach mniszych, klasztornych lub pośród wiernych świeckich, oraz odgórnie – wśród hierarchii Kościoła.

Do  najważniejszych reformatorów Kościoła możemy między innymi zaliczyć:

♦ św. Benedykta. Dał on początek zakonowi, który w swojej regule pozostał wierny maksymie – módl się i pracuj. Klasztory benedyktyńskie były nie tylko oazami pokoju i głębokiego życia duchowego, ale także rozwijały kulturę techniczną i rolnictwo.

♦ św. Franciszka. W epoce średniowiecza wzorem dla wielu stał się św. Franciszek z Asyżu, zwany Biedaczyną. Należał do bogatej rodziny, ale odrzucił dobra tego świata, by żyć w ubóstwie i pokorze. Był przekonany, że Kościół potrzebuje duchowej odnowy- ewangelicznego ubóstwa i apostolstwa. Wędrował od miasta do miasta, głosząc Ewangelię. Odznaczał się wielką miłością do przyrody: rośliny i zwierzęta traktował jak swych braci. Był orędownikiem pokoju i dobra. Znalazł wielu naśladowców, zwanych braćmi mniejszymi (franciszkanami). Od św. Franciszka pochodzą 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego: męska, żeńska (klaryski, współzałożone przez św. Klarę), zakon dla ludzi świeckich.

♦ Papież – św. Grzegorz Wielki. Gdy został papieżem, nadał sobie pokorny tytuł „sługa sług Bożych”, usuwał niegodnych urzędników i duchownych ze stanowisk, troszczył się o ubogich, zreformował liturgię, dbał o rozwój życia duchowego oraz pracy duszpasterskiej kleru. Jego pisma i homilie wywarły duży wpływ na chrześcijaństwo.

♦ Papież- św. Grzegorz VII. Reforma którą zapoczątkował, zwana jest reformą gregoriańską. Chciał uniezależnić Kościół od władzy świeckiej. Walczył z inwestyturą, przez którą biskupi stawali się wasalami władców. Zakazał duchownym łamania celibatu, zawierania małżeństw i zwrócił się do wiernych, by nie przyjmowali posług duchownych od niegodnych kapłanów. Wydawał w tych sprawach dekrety i sam czuwał nad ich wykonaniem.

 

Zadanie domowe:

  1. Przeczytaj uważnie treść katechezy.
Print Friendly, PDF & Email